Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 kontynuowała współpracę z Fundacją „Dbam o mój z@sięg” z Gdańska.

Placówka brała udział w głównym projekcie fundacji, czyli badaniu relacji społecznych po okresie pandemii i nauczania zdalnego. Projekt składał się z trzech etapów, w kórych kolejno brali udział uczniowie klas V-VIII, nauczyciele oraz rodzice. Po zakończeniu projektu zostanie opracowany raport wraz z wnioskami do pracy profilaktyczno–wychowawczej w szkole. Potwierdzeniem współpracy z fundacją jest certyfikat przyznany naszej szkole.

Szkolny koordynator – Monika Danielkiewicz.

Nad prawidłowym przeprowadzeniem badań czuwała pani Kamila Balcerek- nauczyciel informatyki. 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: