Kadra

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

 

Wojciechowska Justyna

dyrektor szkoły,
wiedza o społeczeństwie

Lasota Renata

wicedyrektor szkoły, 
nauczyciel współorganizujący

Angulska Barbara

język angielski,
wychowawca klasy VII

Augustyniak Krzysztof

historia, muzyka,
wychowawca kl. IVb

Balcerek Kamila

informatyka, technika, wychowawca klasy Vb

Bąk Seweryn

język polski

Buczek – Wołoszyn Magdalena

oligofrenopedagog,
edukacja dla bezpieczeństwa, 
wychowawca kl. IIc- IIIc 

Czajka Anna

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący, wychowawca kl. Ia

Czerwiński Paweł

wychowawca świetlicy

Danielkiewicz Monika

pedagog szkolny, 
nauczyciel współorganizujący

Dygudaj Malwina

 

nauczyciel współorganizujący,
rewalidacja, oligofrenopedagog

Fartuszyńska Joanna

wychowawca świetlicy

Franas Dagmara wychowanie do życia w rodzinie

Gadulska Agnieszka

pedagog specjalny,
wychowawca klasy IVc-VIII c

Gąsior Patrycja edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klas II

Hoffman Paweł

wychowanie fizyczne

Kamelski Grzegorz

wychowanie fizyczne

Kida Beata

geografia, edukacja wczesnoszkolna, terapia Tomatisa, 
 

Kulczyk Anna

biblioteka, wychowawca świetlicy, rewalidacja

Maciąg Joanna

plastyka, nauczyciel współorganizujący, oligofrenopedagog

Michałowska – Poleszak Beata

psycholog szkolny

Miller Iwona

rewalidacja, terapia Biofeedback,
nauczyciel współorganizujący

Moskal Anna

nauczyciel współorganizujący, wychowanie fizyczne

Mysiak Anna

terapia pedagogiczna, matematyka,
nauczyciel współorganizujący, wychowawca klasy VI

Nakonieczna Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IVa

Nowak  Marzena

matematyka, doradztwo zawodowe,
wychowawca kl. VIIIb

Perun  Krystyna

nauczyciel współorganizujący

Pęksa Ireneusz

chemia, fizyka

Popielska Agnieszka

oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
 

Włodarek Grażyna

religia

Roszak Magdalena

matematyka

Ziętek Ewa

wychowawca punktu przedszkolnego

Sobczyk Elżbieta

wychowawca oddziału przedszkolnego “0”

Soliwoda Magdalena

język angielski

Szczotka Grażyna

przyroda, biologia, wychowawca klasy VIII

Świerniak Halina

edukacja wczesnoszkolna, logopeda,
wychowawca kl. IIIa

Urbanowski Marek

logopeda

Wojdak Beata

 

język polski, wychowawca kl. Va

Wolak Agnieszka

pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący, 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: