Konkurs Pięknego Czytania

Konkurs pięknego czytania był organizowany w ramach promocji czytelnictwa w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzecich czytali nowe książki zakupione w programie, na które szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego ora w kwocie 3 tysięcy złotych od Gminy Polkowice. Organizatorzy konkursu Anna Kulczyk, Joanna Fartuszyńska i Marek Urbanowski dziękują Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu i wsparcie w promowaniu czytelnictwa wśród dzieci.

kolaż zdjęć dzieci w bibliotece szkolnej siedzą razem z jurorami w rzędach pojedyńczo przy jednym stoliku czestnicy czytają książkę na dole loga patronów projektu

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: