Mamy to!

czwartek, 4 lipca 2024

W dniach 14 -16 maja uczniowie szkół podstawowych zdawali egzamin ósmoklasisty. Sprawdzili swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Wczoraj poznali wyniki. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średni wynik z języka polskiego to 61 procent, z matematyki -  52 procent, z języka angielskiego -  66 procent. Nasi uczniowie mają powody do zadowolenia,  a rodzice i nauczyciele – do dumy. Wprawdzie wynik egzaminu z języka polskiego jest niższy niż krajowy i wojewódzki, bo wynosi 54 %, ale wyższy niż wynik uzyskany w powiecie polkowickim (48 %). Natomiast z matematyki i języka angielskiego uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki wyższe niż średnie rezultaty w powiecie, województwie, a nawet – kraju! Z matematyki wynik szkoły to 66 procent (powiat – 41%, województwo 49 %, kraj – 52 %). Rezultat szkoły egzaminu z języka angielskiego to 75 % (powiat – 57 %, województwo i kraj – 66 %).  

Dyrektor Szkoły gratuluje Absolwentom świetnych wyników, dziękuje Rodzicom za współpracę  i zaangażowanie we wspólną edukację i wychowanie dzieci, natomiast Nauczycielom składa wyrazy uznania za profesjonalizm, konsekwentne dążenie do celu, cierpliwość i serce, a także indywidualne podejście do każdego ucznia.   

red. administrator_1

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: