Harmonogram spotkań i konsultacji rok szkolny 2023/2024

Harmonogram spotkań z rodzicami

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie w roku szkolnym 2023/2024

L.p.

Termin spotkania/godzina

Klasy/ tematyka zebrań

11 IX 2023 r.

16.00

Klasa IV
Spotkanie z wicedyrektorem szkoły; zebranie z wychowawcami klas

Klasa I – spotkanie z wychowawcą

  1.  

18 IX 2023 r.

16.00

17.00

Klasy II – III  

Spotkanie z wychowawcą klasy - organizacja roku szkolnego 2023/2024

Klasy V - VIII

Spotkania z wychowawcami - organizacja roku szkolnego 2023/ 2024

19 IX 2023 r.

16.00


Spotkanie z przedstawicielami oddziałowych rad rodziców, wybór Rady Rodziców.

23 X 2023 r.

16.00

17.00

Klasy I - III

Omówienie osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych uczniów.

Klasy IV-VIII

Omówienie osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych uczniów.

18 XII 2023 r.

17.00

Klasy I - VIII

Informacje dotyczące zagrożeń nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną

5 II 2024 r.

16.00

17. 00

Klasy I - III

Omówienie wyników klasyfikacji po I. półroczu.

Klasy IV - VIII

Omówienie wyników klasyfikacji po I. półroczu.

15 IV 2024 r.

16.00

17. 00

Klasy I - III

Omówienie osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych uczniów

Klasy IV - VIII

Omówienie osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych uczniów

20 V 2024 r.

16.00

17. 00

Klasy I-III

Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami z zajęć edukacyjnymi i zachowania;

Klasy IV-VIII

Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami z zajęć edukacyjnymi i zachowania;

Informacje dotyczące zagrożeń nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną.


Source URL: http://www.sp.jedrzychow.pl/strona/757-harmonogram-spotkan-i-konsultacji-rok-szkolny-20232024